WFS Music

Hệ thống phát hành âm nhạc của bạn lên các nền tảng trực tuyến hoàn toàn miễn phí.

Image alt
Phát hành sản phẩm

Phát hành sản phẩm của bạn đến các nền tảng âm nhạc bản quyền trực tuyến như: Spotify, Apple Music, Youtube Content ID, Deezer...

Hỗ trợ nâng cấp kênh Youtube Artist

Hỗ trợ nâng cấp kênh Youtube hiện tại của bạn lên thành kênh Youtube Artist.

Kiếm tiền từ âm nhạc

Bạn sẽ nhận được 90% doanh thu từ các bản phát hành của bạn (nếu có).

Dễ dàng sử dụng

Hệ thống hoàn toàn bằng tiếng Việt dễ dàng sử dụng

Thời gian phát hành nhanh

Bản phát hành sẽ xuất hiện sau 3-5 ngày sau khi gửi phát hành. Tùy vào từng nền tảng mà thời gian xuất hiện sẽ khác nhau.

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr